BULLETIN OF
THE INSTITUTE OF
ORIENTAL STUDIES
ԲԱՆԲԵՐ
ԱՐԵՎԵԼԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ

Ինդեքսավորում և միջազգային վարկանշավորում

«Բանբեր Արևելագիտության ինստիտուտի» պարբերականը ինդեքսավորվում և միջազգային վարկանշավորում է անցնում հետևյալ կարգապահոցներում և միջազգային շտեմարաններում՝