NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES REPUBLIC OF ARMENIA
INSTITUTE OF ORIENTAL STUDIES
ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
ԱՐԵՎԵԼԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
BULLETIN OF
THE INSTITUTE OF
ORIENTAL STUDIES
ԲԱՆԲԵՐ
ԱՐԵՎԵԼԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ

Համարներ

ՀԱՏՈՐ XXX

ՄԵՐՁԱՎՈՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԱՐԵՎԵԼՔԻ ԵՐԿՐՆԵՐ ԵՎ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐ

Եր.: «Գիտություն» հրատ., 2016.— 276 էջ:

«Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ» մատենաշարի հերթական XXX հատորն ընդգրկում է Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրների հին և միջին դարերի պատմության, նոր և նորագույն ժամանակների, ինչպես նաև աղբյուրագիտության և պատմագրության հարցերի վերաբերյալ հետազոտություններ: Զգալի տեղ է հատկացված տարածաշրջանի քաղաքական զարգացումների, միջազգային հարաբերությունների և այլ հիմնախնդիրների լուսաբանությանը: 
Նախատեսվում է արևելագետների, հայագետների, միջազգայնագետների, ինչպես նաև բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների համար:

Բովանդակություն
  ՀԻՆ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԴԱՐԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
 1. Մարիամ Խանզադյան
  ՎԱՂ ՇՐՋԱՆԻ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԷԹՆՈԳԵՆԵՏԻԿ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
  էջեր 11-18
 2. Ռոբերտ Ղազարյան
  ԽԵԹԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԱՎԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԸ
  էջեր 19-30
 3. Ռուսլան Ցականյան
  ԱՍՈՐԵՍՏԱՆԻ ԵՎ ԲԻԱՅՆԻԼԻ-ՈՒՐԱՐՏՈՒԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐԻ ՇՈՒՐՋ (Ք.Ա. 673-672 ԹԹ.)
  էջեր 31-56
 4. Հովհաննես Խորիկյան
  ԱՔԵՄԵՆՅԱՆ ՊԱՐՍԿԱՍՏԱՆԻ ՄԱՐԱԿԱՆ ՍԱՏՐԱՊՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԸ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԸ
  էջեր 57-93
 5. Մաքսիմյուկ Կատաժինա
  ԱՊՍՏԱՄԲՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՐՍԿԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՀՌՈՄԻ ԵՎ ԻՐԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳՈՏՈՒՄ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ (572-578 ԹԹ.)
  էջեր 94-105
 6. Արթուր Մաթևոսյան
  ՄԱՆԱԶԿԵՐՏԻ ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԸ ԵՎ ՀԱՅՈՑ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ԴԱՎԱՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ
  էջեր 106-129
 7. Անուշ Թամրազյան
  ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԻՍԼԱՄԻ ՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐԸ «ԹԱԼԲԻՍ ԻԲԼԻՍ» ԱՇԽԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
  էջեր 130-141
 8. Ալեքսանդր Ֆիլիպով
  ԻՇԽԱՆԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ԲԱՀՐԻՆԵՐԻ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԱՂ ՇՐՋԱՆՈՒՄ (1250-1261 ԹԹ.)
  էջեր 142-169
 9. Գոհար Մխիթարյան
  XVIII ԴԱՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԵՍԻՆ ՀՅՈՒՍԻՍԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ԱՅՍՐ ԿՈՎԿԱՍԻ ԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԴՐԱՄԱՀԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ
  էջեր 170-180
 10. ՆՈՐ ԵՎ ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
 11. Արամ Գասպարյան
  ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԱՐԱԲԻԱՅՈՒՄ 19-ՐԴ ԴԱՐԻ ՎԵՐՋՈՒՄ 20-ՐԴ ԴԱՐԻ ՍԿԶԲԻՆ. ՋԱԲԱԼ ՇԱՄՄԱՐԻ ԷՄԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
  էջեր 181-188
 12. Մյասնիկ Եսոյան
  ՀԱՅ-ԵԳԻՊՏԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՈՒՍԱԲԱՆՈՒՄԸ «ԱՐԵՎ» ՕՐԱԹԵՐԹԻ ԱՐԱԲԵՐԵՆ ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԷՋԵՐՈՒՄ (1991-2009 ԹԹ.)
  էջեր 189-198
 13. Արմեն Իսրայելյան
  ԻՐԱՆԻ ԿՐՈՆԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ (2010-2016 ԹԹ.)
  էջեր 199-215
 14. Աղավնի Հարությունյան
  ՉԻՆԱՍՏԱՆԻ ԽԱՂԱՂ ԱՃՆ ՈՒ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ: «ՉԻՆԱԿԱՆ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔԻ» ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ
  էջեր 216-227
 15. ԱՂԲՅՈՒՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ
 16. Արմանուշ Կոզմոյան
  ՊԱՐՍԻՑ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՏԴԱՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ
  էջեր 228-242
 17. Խաթունա Գափրինդաշվիլի
  ԱԹՈՍԻ ՃԱՌԸՆՏՐՈՒՄ ՊԱՀՊԱՆՎԱԾ «ԳԷՈՐԳ ԶՈՐԱՎԱՐԻ ՎԿԱՅԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ»
  էջեր 243-251
 18. Անի Ավետիսյան
  ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ՕՍՄԱՆԵՐԵՆ ՁԵՌԱԳՐԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈԻՆ ԵՎ ՆԿԱՐԱԳՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
  էջեր 252-263
 19. Վերա Սահակյան
  ՄԱՀՄՈՒԴ ԱԲԴՈՒԼԲԱՔԻԻ ԴԻՎԱՆԻ ԵՎՍ ՄԻ ՆՈՐԱՀԱՅՏ ԸՆԴՕՐԻՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ԵՐԿՈՒ ՁԵՌԱԳՐԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ)
  էջեր 264-273