BULLETIN OF
THE INSTITUTE OF
ORIENTAL STUDIES
ԲԱՆԲԵՐ
ԱՐԵՎԵԼԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ

Համարներ

Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ․ հատոր XXX

ՄԵՐՁԱՎՈՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԱՐԵՎԵԼՔԻ ԵՐԿՐՆԵՐ ԵՎ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐ

Եր.: «Գիտություն» հրատ., 2016.— 276 էջ:

«Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ» մատենաշարի հերթական XXX հատորն ընդգրկում է Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրների հին և միջին դարերի պատմության, նոր և նորագույն ժամանակների, ինչպես նաև աղբյուրագիտության և պատմագրության հարցերի վերաբերյալ հետազոտություններ: Զգալի տեղ է հատկացված տարածաշրջանի քաղաքական զարգացումների, միջազգային հարաբերությունների և այլ հիմնախնդիրների լուսաբանությանը: 
Նախատեսվում է արևելագետների, հայագետների, միջազգայնագետների, ինչպես նաև բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների համար:

Բովանդակություն
  ՀԻՆ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԴԱՐԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
 1. Մարիամ Խանզադյան
  ՎԱՂ ՇՐՋԱՆԻ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԷԹՆՈԳԵՆԵՏԻԿ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
  էջեր 11-18
 2. Ռոբերտ Ղազարյան
  ԽԵԹԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԱՎԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԸ
  էջեր 19-30
 3. Ռուսլան Ցականյան
  ԱՍՈՐԵՍՏԱՆԻ ԵՎ ԲԻԱՅՆԻԼԻ-ՈՒՐԱՐՏՈՒԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐԻ ՇՈՒՐՋ (Ք.Ա. 673-672 ԹԹ.)
  էջեր 31-56
 4. Հովհաննես Խորիկյան
  ԱՔԵՄԵՆՅԱՆ ՊԱՐՍԿԱՍՏԱՆԻ ՄԱՐԱԿԱՆ ՍԱՏՐԱՊՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԸ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԸ
  էջեր 57-93
 5. Մաքսիմյուկ Կատաժինա
  ԱՊՍՏԱՄԲՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՐՍԿԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՀՌՈՄԻ ԵՎ ԻՐԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳՈՏՈՒՄ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ (572-578 ԹԹ.)
  էջեր 94-105
 6. Արթուր Մաթևոսյան
  ՄԱՆԱԶԿԵՐՏԻ ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԸ ԵՎ ՀԱՅՈՑ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ԴԱՎԱՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ
  էջեր 106-129
 7. Անուշ Թամրազյան
  ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԻՍԼԱՄԻ ՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐԸ «ԹԱԼԲԻՍ ԻԲԼԻՍ» ԱՇԽԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
  էջեր 130-141
 8. Ալեքսանդր Ֆիլիպով
  ԻՇԽԱՆԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ԲԱՀՐԻՆԵՐԻ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԱՂ ՇՐՋԱՆՈՒՄ (1250-1261 ԹԹ.)
  էջեր 142-169
 9. Գոհար Մխիթարյան
  XVIII ԴԱՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԵՍԻՆ ՀՅՈՒՍԻՍԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ԱՅՍՐ ԿՈՎԿԱՍԻ ԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԴՐԱՄԱՀԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ
  էջեր 170-180
 10. ՆՈՐ ԵՎ ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
 11. Արամ Գասպարյան
  ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԱՐԱԲԻԱՅՈՒՄ 19-ՐԴ ԴԱՐԻ ՎԵՐՋՈՒՄ 20-ՐԴ ԴԱՐԻ ՍԿԶԲԻՆ. ՋԱԲԱԼ ՇԱՄՄԱՐԻ ԷՄԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
  էջեր 181-188
 12. Մյասնիկ Եսոյան
  ՀԱՅ-ԵԳԻՊՏԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՈՒՍԱԲԱՆՈՒՄԸ «ԱՐԵՎ» ՕՐԱԹԵՐԹԻ ԱՐԱԲԵՐԵՆ ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԷՋԵՐՈՒՄ (1991-2009 ԹԹ.)
  էջեր 189-198
 13. Արմեն Իսրայելյան
  ԻՐԱՆԻ ԿՐՈՆԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ (2010-2016 ԹԹ.)
  էջեր 199-215
 14. Աղավնի Հարությունյան
  ՉԻՆԱՍՏԱՆԻ ԽԱՂԱՂ ԱՃՆ ՈՒ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ: «ՉԻՆԱԿԱՆ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔԻ» ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ
  էջեր 216-227
 15. ԱՂԲՅՈՒՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ
 16. Արմանուշ Կոզմոյան
  ՊԱՐՍԻՑ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՏԴԱՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ
  էջեր 228-242
 17. Խաթունա Գափրինդաշվիլի
  ԱԹՈՍԻ ՃԱՌԸՆՏՐՈՒՄ ՊԱՀՊԱՆՎԱԾ «ԳԷՈՐԳ ԶՈՐԱՎԱՐԻ ՎԿԱՅԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ»
  էջեր 243-251
 18. Անի Ավետիսյան
  ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ՕՍՄԱՆԵՐԵՆ ՁԵՌԱԳՐԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈԻՆ ԵՎ ՆԿԱՐԱԳՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
  էջեր 252-263
 19. Վերա Սահակյան
  ՄԱՀՄՈՒԴ ԱԲԴՈՒԼԲԱՔԻԻ ԴԻՎԱՆԻ ԵՎՍ ՄԻ ՆՈՐԱՀԱՅՏ ԸՆԴՕՐԻՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ԵՐԿՈՒ ՁԵՌԱԳՐԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ)
  էջեր 264-273