BULLETIN OF
THE INSTITUTE OF
ORIENTAL STUDIES
ԲԱՆԲԵՐ
ԱՐԵՎԵԼԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ

Համարներ

ԲԱՆԲԵՐ ԱՐԵՎԵԼԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ, ՀԱՏՈՐ II (36), ՀԱՄԱՐ 1

Բովանդակություն
  Հոդվածներ
 1. ՎԱՀԵ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
  Կ.Ֆ. ԼԵՄԱՆ-ՀԱՈՒՊՏԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼԵՌՆԱՇԽԱՐՀԻ ԱՍՈՐԵՍՏԱՆՅԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
  էջեր 13-21
 2. ԳՈՌ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
  ՇԻԼԹԱՂԱԹԻ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԻՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ
  էջեր 22-30
 3. ՇԱՀԲԱՆ ԽԱՊԻԶՈՎ, ՄԱԳՈՄԵԴ ՇԵԽՄԱԳՈՄԵԴՈՎ
  ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՎԵՐՆԱԽԱՎԻ (ՓԱԺԻԼԱԼ) ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ ԱՎԱՐԱԿԱՆ ՆՈՒՑԱԼԻՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ԳՐԱՎՈՐ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ԵՎ ԲԱՆԱՎՈՐ ԱՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ
  էջեր 31-41
 4. ԴԱՎԻԹ ՄԵՐԿՎԻԼԱՁԵ
  ՌԱԶՄԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԿՈՎԿԱՍԻ ԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 1768-1774 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ ԵՎ ՀԵՐԱԿԼ II-Ը
  էջեր 42-52
 5. ՆԵԼԼԻ ՄԻՆԱՍՅԱՆ
  ՈՐՈՇ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՅՈՒՍՈՒՖ ԱՔՉՈՒՐԱՅԻ «ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՐԵՔ ՁԵՎ» ՀՈԴՎԱԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
  էջեր 53-65
 6. ՄՅԱՍՆԻԿ ԵՍՈՅԱՆ
  ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 1909 Թ. ԿԻԼԻԿԻԱՀԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏՈՐԱԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՆԴՐԱԴԱՐՁԵՐ ԵԳԻՊՏԱՀԱՅ «ԱՐՇԱԼՈՅՍ» ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆԻ ԷՋԵՐՈՒՄ
  էջեր 66-74
 7. ՕԿՍԱՆԱ ԵՐՄՈԼԱԵՎԱ
  ՎԱՂ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ. ԱՐԵՎԵԼՔ-ԱՐԵՎՄՈՒՏՔ ՁԳՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ
  էջեր 75-87
 8. ԱՐՄԵՆ ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆ
  ՋՐԻ ԽՆԴԻՐԸ ԻՐԱՆԻ ԵՎ ԱՖՂԱՆՍՏԱՆԻ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ
  էջեր 88-105
 9. ՕՐԱՑԻՈ ՄԱՐԻԱ ԳՆԵՌԵ
  ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀՈՍՔՈՒՄ. ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՉԻՆԱՍՏԱՆԻ ՏԵՍԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ
  էջեր 106-119
 10. ՀԱՍՄԻԿ ՀՄԱԱՅԱԿՅԱՆ
  «ԳԱԹԱՅ» ԲԱՌԸ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎՈՒՄ
  էջեր 120-128
 11. ՀԱԿՈԲ ԱՎՉՅԱՆ
  ԿՑԱԿԱՆ ԴԵՐԱՆՈՒՆՆԵՐԸ ԹԱԼԻՇԵՐԵՆԻ ԱՆԲԱՐԱՆԻ ԲԱՐԲԱՌՈՒՄ
  էջեր 129-135
 12. ԹԵՐԵԶԱ ԱՄՐՅԱՆ
  ՀԱՅԱՍՏԱՆԱԲՆԱԿ ԵԶԴԻՆԵՐԻ ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ՀԱՐՍԱՆԻՔԻ ՓՈԽԱԿԵՐՊՎՈՂ ՈՐՈՇ ՏԱՐՐԵՐԻ ՇՈՒՐՋ
  էջեր 136-146
 13. ԱՆԻ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
  ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ԱՐԱԲԱՏԱՌ ՁԵՌԱԳՐԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒԻ Հմր 1467 ՁԵՌԱԳԻՐԸ ՈՐՊԵՍ «ՉԱՓԱԾՈ ԲԱՌԱՐԱՆՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒԻ» ՆՈՐԱՀԱՅՏ ՕՐԻՆԱԿ
  էջեր 147-165
 14. Հաղորդումներ
 15. ԺԱԼԳԱՍ ԱԴԻԼԲԱԵՎ
  ՂԱԶԱԽՍՏԱՆ-ՄՈՆՂՈԼԻԱ․ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆՆԵՐԻ 30-ԱՄՅԱԿ
  էջեր 168-175
 16. Գիտական կյանք
 17. ԳՈՀԱՐ ԻՍԿԱՆԴԱՐՅԱՆ
  ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ «ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ԻՐԱՆ. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱՆՑՅԱԼԸ ԵՎ ՆԵՐԿԱՆ»
  էջեր 178-187