BULLETIN OF
THE INSTITUTE OF
ORIENTAL STUDIES
ԲԱՆԲԵՐ
ԱՐԵՎԵԼԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ

Համարներ

Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ․ հատոր XXXIII-1

 ՄԵՐՁԱՎՈՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԱՐԵՎԵԼՔԻ ԵՐԿՐՆԵՐ ԵՎ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐ

«Գիտություն» հրատ., 2020. 534 էջ:

Բովանդակություն
  ՀԻՆ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԴԱՐԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
 1. ՄԱՐԻԱՄ ԽԱՆԶԱԴՅԱՆ
  ՍՏԱՏԻԿԱՆ ԵՎ ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ. ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԵՎ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԳԾԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀԻՆ ԱՐԵՎԵԼՔՈՒՄ. ՄԱՍ I
  էջեր 16-48
 2. ԱՆՆԱ ԱԶԻԶՅԱՆ
  ՇԵՆԳԱՎԻԹԻՑ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԱԾ ՔԱՐԵ ՄԻ ԱՐՁԱՆԻԿԻ ՇՈԻՐՋ
  էջեր 49-59
 3. ՀԱՍՄԻԿ ՀՄԱՅԱԿՅԱՆ
  ԵՂՋԵՐՈՒՆԵՐԻ ԵՎ ԱՐԵՎԻ ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔԻ ԿԱՊԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ԵՎ ՓՈՔՐԱՍԻԱԿԱՆ
  էջեր 60-77
 4. ՌՈԲԵՐՏ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
  ԿԱՆԱՆՑ ԴԵՐԸ ԱՇՇՈՒՐ-ՔԱՆԵՇ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԵՎՏՐՈՒՄ
  էջեր 78-94
 5. ԱՐԱՄ ՔՈՍՅԱՆ
  ԵՓՐԱՏՅԱՆ ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ԳՈՏԻՆ Մ.Թ.Ա. II ՀԱԶԱՐԱՄՅԱԿՈՒՄ (ԻՍՈՒՎԱՅԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)
  էջեր 95-110
 6. ՌՈՒՍԼԱՆ ՑԱԿԱՆՅԱՆ
  ԱՇՇՈՒՐ-ԴԱՆ-ԱՊԼՈՒԻ ԱՊՍՏԱՄԲՈՒԹՅՈՒՆԸ Մ.Թ.Ա. IX ԴԱՐԻ ԱՍՈՐԱԲԱԲԵԼԱԿԱՆ ՄԻՋՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
  էջեր 111-130
 7. ՄԻՔԱՅԵԼ ԲԱԴԱԼՅԱՆ
  ԷՐԵԲՈՒՆԻԻՑ ԴԵՊԻ ԿԱՐՄԻՐ ԲԼՈՒՐ ՈՐՈՇ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ԹԵՅՇԵԲԱԻՆԻ ՔԱՂԱՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ
  էջեր 131-140
 8. ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԽՈՐԻԿՅԱՆ
  ԱՊՍՏԱՄԲԵ՞Լ ԷՐ ԱՐԴՅՈՔ ԵԳԻՊՏՈՍԸ ԴԱՐԵՀ I-Ի ԴԵՄ
  էջեր 141-155
 9. ԱՐԹՈՒՐ ՄԵԼԻՔՅԱՆ
  ՄԻՀՐԴԱՏ I ԱՐՇԱԿՈՒՆՈՒ S.7.2 ՏԻՊԻ ԵՐԿՔԱՂՔՈՒՍՆԵՐԻ ՊԱՏԿԵՐԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐԸ
  էջեր 156-186
 10. ԱՐԹՈՒՐ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ
  ՀԱՎԱՏՔԻ ԴԱՎԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐՆ ԸՍՏ Ս. ԳՐԻԳՈՐ ՏԱԹԵՎԱՑՈՒ «ՈՍԿԵՓՈՐԻԿԻ»
  էջեր 187-204
 11. ՆՈՐ ԵՎ ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
 12. ՎԱՀԱՆ ԲԱՅԲՈՒՐԴՅԱՆ
  ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԸ ՈՐՊԵՍ ԳԻՏՆԱԿԱՆ ՔՐԴԱԳԵՏ
  էջեր 206-236
 13. ԱՐԱՄ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ
  ԱԼԺԻՐԻ ԳԱՂՈՒԹԱՑՄԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ՇՐՋԱՆ. ԱԲԴ ԱԼ ԿԱԴԵՐԻ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐԾԱՆՈՒՄԸ (1839 Թ.)
  էջեր 237-249
 14. ՌՈՒԲԵՆ ՍԱՖՐԱՍՏՅԱՆ
  ՕՍՄԱՆՅԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 1871-1875 ԹԹ. ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐ
  էջեր 250-259
 15. ՄԱՐԻԱՄ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ
  ՀԱՅ-ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ «ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏԻ» ԷՋԵՐՈՒՄ (1920Թ.)
  էջեր 260-273
 16. ԴԱՎԻԹ ԲԱԲԱՅԱՆ
  ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ԻՆՔՆԱՎԱՐ ՄԱՐԶԻ ԿԱԶՄԱՎՈՐՄԱՆ, ԳՈՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԷՎՈԼՅՈՒՑԻԱՅԻ ԱՇԽԱՐՀԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ
  էջեր 274-312
 17. ՀԱՅԿ ՍԱՄՍՈՆՅԱՆ
  ՍԻՐԻԱՅԻ ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԶԻՆՎԱԾ ՈՒԺԵՐԻ ՀԱՏՈՒԿ ԶՈՐՔԵՐԸ
  էջեր 313-356
 18. ԱՐՄԵՆ ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆ
  ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ԻՐԱՆԻ ԱՏՐՊԱՏԱԿԱՆ ՆԱՀԱՆԳՈՒՄ ԱՆՋԱՏՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻՆ (ԻԼՀԱՄ ԱԼԻԵՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ՏԱՍՆԱՄՅԱԿՈՒՄ)
  էջեր 357-374
 19. ՄՈՒՇԵՂ ՂԱՀՐԻՅԱՆ
  ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՃԱՆԱՉՄԱՆ ԽՆԴԻՐԸ ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ
  էջեր 375-401
 20. ԱՐԱՔՍ ՓԱՇԱՅԱՆ
  ՍԱՈՒԴՅԱՆ ԱՐԱԲԻԱՆ ԵՎ «ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԳԱՐՈՒՆԸ»․ ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ՀԱԿԱՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ (2011-2013 ԹԹ.)
  էջեր 402-424
 21. ԱՐԾՐՈՒՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
  ԱԹՍ-ՆԵՐԻ ՊԱՐՍԵՐԻ ԵՎ ԵՐԱՄՆԵՐԻ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՄԵՐՁԱՎՈՐ ԱՐԵՎԵԼՔՈՒՄ
  էջեր 425-454
 22. ԱՂԲՅՈՒՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ
 23. ԱՐՏՅՈՄ ՏՈՆՈՅԱՆ
  ԲԱՆԱՎՈՐ ԱՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴԵՊԻ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ. ԽԱՂԱՆԻ ՇԻՐՎԱՆԻԻ ԾՆՆԴԱՎԱՅՐԻ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ
  էջեր 456-473
 24. ՎԱՀԵ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
  ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՎԱՆ ՀԻՆ ՁԵՌԱԳՐԵՐԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ 1713 ԵՎ ՍԱՈՒԴ ԹԱԳԱՎՈՐ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 6770 ՁԵՌԱԳՐԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
  էջեր 474-487
 25. ՔՐԻՍՏԻՆԵ ԿՈՍՏԻԿՅԱՆ
  ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ՊԱՐՍԿԵՐԵՆ ՎԱՎԵՐԱԳՐԵՐԸ ԱԳՈՒԼԻՍԻ XVII ԴԱՐԻ ՀԱՅ ՎԱՃԱՌԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
  էջեր 488-516
 26. ԱՐՄԱՆՈՒՇ ԿՈԶՄՈՅԱՆ
  ԻՐԱՆԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ XIX-XX ԴԴ. (ԱԿՆԱՐԿ)
  էջեր 517-525